Thông tin tuyển sinh ĐH Phương Đông năm 2020

Trường đại học Phương Đông thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh. Hai phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập, thí sinh có thể chọn riêng từng phương thức xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển đồng thời cả hai phương thức để tăng khả năng trúng tuyển. Các phương thức cụ […]

SỰ KHÁC NHAU VỀ NGHĨA CỦA CÁC TỪ KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Chúng ta thử tìm hiểu sự khác nhau giữa các từ khoa học, kỹ thuật và công nghệ từ các bài viết về gốc từ của các tác giả Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Văn Tuấn và GS.Nguyễn Tiến Zũng như sau: Theo tác giả Bùi Văn Nam Sơn Kỹ thuật (technique) và công nghệ […]

Mã số và Danh mục ngành đào tạo trình độ đại học (theo TT 24/2017/TT-BGDĐT)

1. Ngành đào tạo là tập hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hay một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất định. Bên cạnh khối kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành), khối kiến thức ngành (gồm kiến […]

Mã Khu vực và Mã Trường TT GDTX Bình Giang – Huyện Bình Giang – Hải Dương

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường TT GDTX Bình Giang – Huyện Bình Giang – Hải Dương để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào các trường Đại dọc, Học Viện, Cao […]

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Hiệp Bình – Quận Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Hiệp Bình – Quận Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào các trường Đại dọc, Học Viện, […]

Mã Khu vực và Mã Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – Quận Cầu Giấy – Hà Nội để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào các trường Đại dọc, Học […]

Mã Khu vực và Mã Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng – Quận Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng – Quận Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào các trường Đại […]

Mã Khu vực và Mã Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả – Thành phố Cẩm Phả – Quảng Ninh

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường CĐ Công nghiệp Cẩm Phả – Thành phố Cẩm Phả – Quảng Ninh để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào các trường Đại dọc, Học […]

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Ninh Châu – Huyện Quảng Ninh – Quảng Bình

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Ninh Châu – Huyện Quảng Ninh – Quảng Bình để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào các trường Đại dọc, Học Viện, Cao Đẳng. […]

Mã Khu vực và Mã Trường THPT Trần Bình Trọng – Huyện Phú Hòa – Phú Yên

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường THPT Trần Bình Trọng – Huyện Phú Hòa – Phú Yên để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào các trường Đại dọc, Học Viện, Cao […]