Thông tin tuyển sinh ĐH Phương Đông năm 2020

Trường đại học Phương Đông thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh. Hai phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập, thí sinh có thể chọn riêng từng phương thức xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển đồng thời cả hai phương thức để tăng khả năng trúng tuyển. Các phương thức cụ […]