Số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước
Bạn bấm vào và lựa chọn ngành mình đăng ký
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật)
(Không bắt buộc) Ảnh chụp điểm lớp 12 trang 1 trong học bạ
(Không bắt buộc) Ảnh chụp điểm lớp 12 trang 2 trong học bạ

Thông tin có dấu (*) bắt buộc phải có