Danh sách mã Xã Huyện Tỉnh điền hồ sơ thi THPT và xét tuyển Đại học

Các bạn học sinh khi làm hồ sơ trong mẫu Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và Xét tuyển vào Đại học Cao đẳng Trung Cấp tại mục số 5 cần phải điền thông tin mã Tỉnh/ Thành phố, Huyện/ Quận, Xã/ Phường tương ứng với hộ khẩu thường trú. Với các bạn thuộc các khu vực được cộng điểm ưu tiên nếu không điền các mã này có thể dẫn đến việc không được cộng điểm ưu tiên khu vực Xã khó khăn và đặc biệt khó khăn hoặc nhận các chế độ – ưu tiên khác. Để biết được bạn được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên khi xét tuyển vào các trường Đại học/ Học viện, Cao đẳng, Trung cấp…. các bạn xem Điểm cộng Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên tại đây.

Tại sao phải sử dụng mã Tỉnh/Huyện/Xã? Trong một vài năm trở lại đây việc quản lý dữ liệu học sinh chủ yếu dựa trên máy tính, chính vì vậy các tên Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường được đánh mã số. Việc đánh mã số giúp quá trình quản lý dữ liệu tốt hơn, tìm kiếm nhanh hơn và hơn nhất là tránh được những sai sót đáng tiếc trong quá trình xử lý dữ liệu.

Làm sao để ghi đúng mã Tỉnh/Huyện/Xã? Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường) chỉ đối với các xã (phường) thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực có liên quan đến hộ khẩu thường trú, đề nghị phải khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng.

[ninja_tables id=”5632″]