cho em hỏi là bây giờ em đã thi vào lớp 10 nhưng không đủ điểm vào trường THPT Diễn châu 3 nhưng em đủ điểm vào trường THPT Diễn châu 4 thì có được vào trường diễn châu 4 học ko ạ

ĐápDanh mục đơn: Câu hỏicho em hỏi là bây giờ em đã thi vào lớp 10 nhưng không đủ điểm vào trường THPT Diễn châu 3 nhưng em đủ điểm vào trường THPT Diễn châu 4 thì có được vào trường diễn châu 4 học ko ạ
Nguyễn Mạnh đã hỏi 1 năm trước

cho em hỏi là bây giờ em đã thi vào lớp 10 nhưng không đủ điểm vào trường THPT Diễn châu 3 nhưng em đủ điểm vào trường THPT Diễn châu 4 thì có được vào trường diễn châu 4 học ko ạ