đỗ cả 4 ưu tiên thì em có được chọn 1 trong 4 ưu tiên đấy không hay nhất định phải chọn ưu tiên 1

ĐápDanh mục đơn: Quy chếđỗ cả 4 ưu tiên thì em có được chọn 1 trong 4 ưu tiên đấy không hay nhất định phải chọn ưu tiên 1
Hỏi đã hỏi 2 năm trước

Cho em hỏi nếu em đỗ cả 4 ưu tiên thì em có được chọn 1 trong 4 ưu tiên đấy không hay nhất định phải chọn ưu tiên 1 ạ

1 Trả lời
Đáp đã trả lời 2 năm trước

Chính em là người đã chọn ngành ưu tiên 1 khi đăng ký, vì vậy nếu đủ điểm ngành ưu tiên 1 thì nhà trường sẽ đưa em vào danh sách trúng tuyển ngành đó (theo đúng nguyện vọng đăng ký của em) và em sẽ không có tên trong danh sách xét tuyển các ngành mà em đã đăng ký ưu tiên 2, 3, 4