e học trường TH-THCS-THPT. Mà trong hồ sơ xét tuyển đăng kí trực tiếp trên web vừa hiện 2 mã đều của trường e thì e ghi mã nào v

ĐápDanh mục đơn: Hồ sơe học trường TH-THCS-THPT. Mà trong hồ sơ xét tuyển đăng kí trực tiếp trên web vừa hiện 2 mã đều của trường e thì e ghi mã nào v
Nguyễn Thế Công đã hỏi 1 năm trước

1 Trả lời
Phong Lân đã trả lời 12 tháng trước

Bạn cụ thể hơn được không? Nếu không được thì bạn cụ thể là trường nào, để tra giúp bạn

Học bạ 6 điểm vào đại họcXem ngay