e học trường TH-THCS-THPT. Mà trong hồ sơ xét tuyển đăng kí trực tiếp trên web vừa hiện 2 mã đều của trường e thì e ghi mã nào v

ĐápDanh mục đơn: Hồ sơe học trường TH-THCS-THPT. Mà trong hồ sơ xét tuyển đăng kí trực tiếp trên web vừa hiện 2 mã đều của trường e thì e ghi mã nào v
Nguyễn Thế Công đã hỏi 1 năm trước

1 Trả lời
Phong Lân đã trả lời 1 năm trước

Bạn cụ thể hơn được không? Nếu không được thì bạn cụ thể là trường nào, để tra giúp bạn