Em có thể thi lại đại học 4 năm liền không ạ

ĐápDanh mục đơn: Câu hỏiEm có thể thi lại đại học 4 năm liền không ạ
Phương Thị Mẫn đã hỏi 1 năm trước

xinxinxxixinxinxxixinxxinxinchàoxinxxixinxinxxixinxxinxinchà

1 Trả lời
TRâm đã trả lời 1 năm trước

Bán thoải mái nhé, thì đến khi nào đỗ thì thôi, mà đỗ rồi muốn thi tiếp vẫn được. Học là quyền của con người mà bạn