Em có thể thi lại đại học 4 năm liền không ạ

ĐápDanh mục đơn: Câu hỏiEm có thể thi lại đại học 4 năm liền không ạ
Phương Thị Mẫn đã hỏi 1 năm trước

xinxinxxixinxinxxixinxxinxinchàoxinxxixinxinxxixinxxinxinchà

1 Trả lời
TRâm đã trả lời 12 tháng trước

Bán thoải mái nhé, thì đến khi nào đỗ thì thôi, mà đỗ rồi muốn thi tiếp vẫn được. Học là quyền của con người mà bạn

Học bạ 6 điểm vào đại họcXem ngay