Loại khỏi danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo nguyện trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

ĐápDanh mục đơn: Hướng nghiệpLoại khỏi danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo nguyện trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
Nguyen Minh Quan đã hỏi 1 năm trước

trường hợp đã trúng tuyển vào trường Ngoại thương theo phương thức xét tuyển học bạ nhưng chưa nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT thì có bị loại tên khỏi danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT không