Quên chưa nộp bản sao thẻ thương binh khi nộp đăng ký dự thi

ĐápDanh mục đơn: Hồ sơQuên chưa nộp bản sao thẻ thương binh khi nộp đăng ký dự thi
Hỏi đã hỏi 2 năm trước

Con tôi nộp hồ sơ đăng ký dự thi nhưng chưa nộp bản sao thẻ thương binh của tôi, vậy có được hưởng chính sách ưu tiên trong khi duyệt tuyển sinh?

1 Trả lời
Đáp đã trả lời 2 năm trước

Khi nộp đăng ký dự thi phải nộp kèm theo hồ sơ ưu tiên các loại – con thương binh, con liệt sĩ, vùng sâu, vùng cao…, đồng thời phải khai trong mục số 10 (đối tượng ưu tiên nào), nhưng nếu vì lý do nào đó chưa nộp kèm giấy tờ chứng nhận các loại ưu tiên thì nhà trường vẫn ghi đối tượng ưu tiên đó cho thí sinh.

Tuy vậy, đến ngày đi thi hoặc sau ngày thi phải nộp ngay giấy tờ ưu tiên cho Phòng Đào tạo trường ĐH, CĐ mà mình thi vào để trường xếp vào đối tượng, nhóm ưu tiên xét tuyển, nếu không nộp đúng hạn sẽ bị loại khỏi đối tượng ưu tiên (có trường quy định nhận giấy tờ chứng nhận ưu tiên sau khi thi là 15 ngày, ngoài ngày quy định sẽ không nhận và không xét ưu tiên)