Mã Khu vực và Mã Trường TT GDTX-GDHN Bắc Kạn (từ 2018) – Thành phố Bắc Kạn – Bắc Kạn

Thông tin Mã trường, Mã khu vực, Mã tỉnh, Mã huyện, Mã Xã Trường TT GDTX-GDHN Bắc Kạn (từ 2018) – Thành phố Bắc Kạn – Bắc Kạn để bạn điền vào hồ sơ – mẫu phiếu phiếu đăng ký dự thi THPT, phiếu đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào các trường Đại dọc, Học Viện, Cao Đẳng.

Việc bạn ghi đúng thông tin mã trường, mã khu vực, mã tỉnh… cho các bạn học sinh Trường TT GDTX-GDHN Bắc Kạn (từ 2018) là điều cần thiết, để tránh những sai sót không đáng có như không được điểm ưu tiên khu vực, thông tin hồ sơ sai… Bạn có thểm xem thêm mã Khu vực, mã Xã, mã Huyện, mã Tỉnh, mã Trường của tất cả các trường THPT trên toàn quốc tại đây.

THÔNG TIN TT GDTX-GDHN BẮC KẠN (TỪ 2018) – THÀNH PHỐ BẮC KẠN – BẮC KẠN

 1. Tên trường: TT GDTX-GDHN Bắc Kạn (từ 2018)
 2. Mã trường: 042
 3. Tên Tỉnh/TP: Bắc Kạn
 4. Mã Tỉnh/TP: 11
 5. Tên Huyện/Quận: Thành phố Bắc Kạn
 6. Mã Huyện/Quận: 01
 7. Mã khu vực: KV1 (Khu vực 1)
 8. Địa chỉ trường: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 9. Mã đối tượng ưu tiên: Vui lòng xem thêm ở đây
 10. Mã đơn vị ĐKDT THPT Quốc gia  (Mã đơn vị đăng ký dự thi) xem ở đây
 11. Mã Sở Giáo dục & Đào tạo xem ở đây
 12. Mã trường Đại học – mã ngành – Tổ hợp môn xét tuyển xem ở đây
 13. Mã cụm thi xem ở đây

Làm sao viết đúng mã?

 1. Mã trường THPT: mã trường THPT gồm 3 chữ số, nếu mã trường của bạn có 2 chữ số vậy hãy đặt thêm số 0 lên đầu.
 2. Mã Tỉnh/TP/Huyên/Quận: các mã này gồm 2 chữ số, nếu mã của bạn chỉ có 1 thì phải thêm số 0 lên đầu.
 3. Mã khu vực ưu tiên: là các chữ viết tắt, bạn viết đúng để được nhận thêm điểm ưu tiên. KV1 (khu vực 1, được cộng 0,75 điểm), KV2-NT (khu vực 2 nông thôn, được cộng 0,5 điểm), KV2 (Khu vực 2, được cộng 0,25 điểm), KV3 (khu vực 3, không có điểm ưu tiên).

Tham khảo thêm: Download full đề thi thử THPT quốc gia và đề thi minh họa

Trong lúc viết thông tin hồ sơ các bạn Trường TT GDTX-GDHN Bắc Kạn (từ 2018) nếu có gì chưa hiểu có thể comment bên dưới hay vào mục hỏi đáp để nhận được những câu trả lời nhanh.